Svaki partner će sudjelovati u međunarodnim događajima, kao i organizirati lokalne aktivnosti tijekom projekta. Sva ova događanja uključit će građane, prvenstveno mlade ljude, organizacije civilnog društva, trgovačka udruženja, kreatore politike i javne dužnosnike. Raspravljat će o pitanjima vezanim za projekt i stvoriti proaktivno građansko sudjelovanje u donošenju odluka. Ove lokalne aktivnosti bit će prilika za raspravu o mogućnostima za daljnje aktivno uključivanje građana u svoje metropole.

Međunarodni događaj #1
Upravljanje europskim fondovima i mogućnosti za gradska područja u novom VFO-u 2021. – 2027. – Rasprava o budućnosti Europe

Mjesto: Milano
Datum: 3.4.5 Studeni 2021
Opis: Događaj će se fokusirati na to koji bi bio najbolji način upravljanja europskim fondovima u metropolitanskim područjima. Rasprava će biti usmjerena na to kako se mogu koristiti europski fondovi, a posebno na to koliko oni mogu biti važni za poboljšanje života građana.

Izvješće

MANAGEMENT OF EU FUNDS AND OPPORTUNITIES FOR METROPOLITAN AREAS MFF 21-27

Međunarodni događaj #2
Kapitalizacija ESIF projekata urbanih i gradskih vlada i uključivanja građana

Mjesto: Barcelona

Datum: 28 Ožujak 2022

Opis: AMB će organizirati seminar o kapitalizaciji ESIF projekata u urbanim i metropolitanskim područjima kako bi predstavio programe te promovirao i povećao sudjelovanje građana u tim projektima. Uz lokalne dionike i Camelot partnere, pozvat ćemo Europsku komisiju, upravljačko tijelo ERDF OP-a za Kataloniju. Cilj nam je stvoriti poveznicu između ove aktivnosti s lokalnom akcijskom grupom projekta RiConnect URBACT (Metropolitanska vlada Porta je partner).

 Report

MANAGEMENT OF EU FUNDS AND OPPORTUNITIES FOR METROPOLITAN AREAS MFF 21-27

Međunarodni događaj #3
ITI instrument za urbanu aglomeraciju

Mjesto: Zagreb
Datum: 19/ 20 Svibnja 2022
Opis: Grad Zagreb će organizirati i ugostiti međunarodno događanje vezano uz teritorijalne instrumente Europske unije za poticanje razvoja metropolitanskih područja budući da Grad Zagreb ima ulogu posredničkog tijela za ITI instrument za Urbanu aglomeraciju Zagreb. Cilj događaja je podizanje svijesti o važnosti ITI mehanizma za razvoj metropolitanskih područja i pokretanje debata o projektu od ključnog značaja.

 Agenda

Međunarodni događaj #4
Metropolitanska područja i ITI – Integrirana teritorijalna ulaganja

Mjesto:Porto
Datum:
7/ 8 Lipnja 2022
Opis:
AMP će organizirati i ugostiti međunarodnu konferenciju “Metropolitanska područja i ITI – Integrirana teritorijalna ulaganja”. Kreatori politika, gradske vlade, javne institucije, dionici, lokalni akteri i građani će raspravljati i predstaviti neke dobre prakse. Događaju će prisustvovati Međunarodni sudionici kao i lokalni.Rasprava će se posebno odnositi na gradska područja i ITI (Integrirana teritorijalna ulaganja) te se nadamo da će na kraju događaja sudionici steći ili proširiti svoje znanje o toj temi.

Agenda Pordo
July

Međunarodni događaj #5
Dani klimatske solidarnosti

Lokacija: Gdanjsk, Gdynia, Sopot, Tczew
Datum: 4-5 Srpnja uly 2022
Opis: Dani klimatske solidarnosti sadržavat će različite događaje zaštite klime.

  1. Sastanci, radionice, seminari i konferencije.
  2. Rasprava će se usredotočiti na održivi razvoj, klimatski neutralan – trenutne izazove, dobre prakse i planirane akcije.

Agenda

Event Gdansk

Međunarodni događaj #6
Uloga kulture u europskim odnosima

Mjesto: Bari
Datum: Rujan 2022
Opis: U trenutnom globalnom kontekstu, europski kulturni model, koji se sastoji od različitih kultura koje ga oblikuju, često se smatra mjerilom na koju se treba pozivati. Metropolitanski grad Bari namjerava pokrenuti forum i ponuditi platformu za raspravu s fokusom na sljedeća pitanja: kulturna baština i europski kulturni odnosi. Bit će uključene glavne institucije i stručnjaci iz javnog i privatnog sektora, kao i sveučilišta, praktičari i organizacije civilnog društva.

Bari

Međunarodni događaj #7
Demokratski angažman i građansko sudjelovanje

Mjesto: Craiova
Datum: Listopad 2022
Opis: Općina Craiova bit će domaćin međunarodnog događaja “Demokratski angažman i građansko sudjelovanje” kroz lokalne grupe aktivnosti gdje će kreatori politika, javne institucije itd. i građani razmjenjivati ​​iskustva i najbolje prakse za odluke lokalne samouprave.

CRAIOVA

Međunarodni događaj #8
Europski instrumenti u vezi s razvojem metropolitanske dimenzije

Mjesto: Stuttgart
Datum: Decembar 2022
Opis: Uslijed urbanizacije, gradovi se nastavljaju širiti i komunicirati sa svojim okolnim područjima. Budućnost Europe uvelike se oslanja na održivi razvoj ovih funkcionalnih urbanih područja. Stoga bismo se željeli usredotočiti na europske instrumente koji podržavaju dimenziju europskih metropolitanskih regija. Poseban naglasak bit će stavljen na reviziju teritorijalne agende EU i razvoj nove Leipziške povelje tijekom njemačkog predsjedanja Vijećem EU.

Stuttgart