Ovaj projekt promicat će koheziju mreže metropolitanskih gradova dijeljenjem znanja o određenim temama kroz međunarodna događanja čiji je domaćin svaki partner.

Bit će to prilika za građane i buduće generacije da razviju aktivno građanstvo i snažan osjećaj uključenosti i integracije. Stoga se CAMELOT temelji na izgradnji tematske mreže europskih metropolitanskih gradova koja će razmjenjivati ​​iskustva o upravljanju europskim fondovima i ulozi metropolitanskih gradova u budućnosti europskog upravljanja, imajući na umu da je sudjelovanje građana u procesu na prvom mjestu. Ova mreža uključivat će metropolitanske gradove s dugogodišnjim iskustvom s gradskim institucijama i stvarnostima. Metropole su poznata jedinica provedbe, zahvaljujući svojoj bliskosti s građanima i njihovoj poluzi u poticanju građanskog sudjelovanja. Njihova potreba za poboljšanjem lokalne uprave i sudjelovanja građana je jasna, budući da su njihovi politički izazovi sada na više razina, s više ciljeva i više dionika, a njihova uloga u provedbi europskih politika i razvojnih inicijativa raste iz godine u godinu.