0
mjeseci
0
Ukupni proračun eura

CAMELOT (Cities and Metropolis in Europe Laboring Onward Together) je projekt razvijen u okviru programa Europa za građane. Projekt je nastao iz potrebe za suočavanjem s euroskepticizmom i poticanjem demokratskog i građanskog sudjelovanja građana na europskoj razini, razvijanjem razumijevanja građana za proces kreiranja politike Unije i promicanjem mogućnosti za društveni i interkulturalni angažman te volontiranje.

U tu svrhu, projekt nastoji skratiti udaljenost između građana i različitih dostupnih europskih mehanizama financiranja kako bi se olakšalo njihovo aktivno sudjelovanje, njihovo razumijevanje materije i potaknuo osjećaj uključenosti i blizine Europi. To će se postići kroz partnerstvo između devet europskih metropola, koje će raditi zajedno kao mreža.

Ovo partnerstvo između različitih metropolitanskih područja (Milano – voditelj projekta, Porto, Stuttgart, Zagreb, Bari, Gdanjsk, Craiova i Barcelona) kontinuitet je duge suradnje započete projektom MEANING. Drugi partner u projektu je ALDA – Udruga lokalnih demokratskih agencija – koja ima zadatak implementacije Projekta CAMELOT.

Organizirati će se devet međunarodnih događaja s ciljem aktivnog uključivanja građana i teritorijalnih aktera, posebno mladih, u rasprave o temama vezanim za projekt, kako bi se došlo do razumijevanja i razmjene iskustava o upravljanju europskim fondovima i ulozi metropolitanskih gradova u budućnosti europskog upravljanja.

U tom smislu, cilj CAMELOT-a građanima je dati ključna znanja da se svjesno i zrelo uključe, svjesni potencijala aktivnog sudjelovanja u metropolitanskom i europskom životu. Također, želi im pokazati kako Europa, kroz svoje raznolike mehanizme financiranja, ima važnu ulogu u poboljšanju kvalitete života u gradovima i metropolitanskim područjima.

Projekt će trajati 36 mjeseci (ožujak 2020. – veljača 2023.) i ima ukupni proračun od 148.680,00 €.