Projekt će izgraditi mrežu europskih metropolitanskih gradova s ​​ciljem poboljšanja njihove suradnje na području lokalne uprave i građanskog sudjelovanja. Svaki Grad će moći iskoristiti događaje kao priliku za učenje – kako izvući maksimalnu korist od europskih fondova u smislu rasta i stabilnosti. Sve ove zemlje sudjelovat će u jačanju osjećaja europskog građanstva i identiteta, o temama obuhvaćenim ovim projektom raspravljat će se i u njihovoj europskoj dimenziji i kroz prizmu demokratskog sudjelovanja u donošenju odluka. Partnerstvo pokriva različite europske regije od istoka do zapada, sjevera do juga, a to će omogućiti raznovrsniju i višestruku raspravu, što će osigurati izgradnju prave europske mreže.

Projekt će također stvoriti Forum posvećen raspravama o institucionalnoj i političkoj budućnosti Europe, s naglaskom na ulozi metropolitanskih područja u europskom upravljanju. Metropolitanske vlade, kreatori politika, uključeni društveni i lokalni akteri, zajedno s građanima raspravljat će i raspravljati o kapitalizaciji mogućnosti europskog financiranja i mehanizmima europskih politika i programa.

S obzirom na blizinu svojim građanima, metropole imaju središnju ulogu u pružanju konkretnih prilika za građansko sudjelovanje u europskim poslovima i uvjeravanju građana u stvarnost i važnost europske izgradnje, izazivajući time euroskepticizam.

Svi će partneri aktivno sudjelovati na međunarodnim događanjima, pazeći da ti događaji ostave trag. Taj će se cilj postići izradom projektnih alata i rezultata: publikacija, web stranica i video. Oni će organizirati lokalne aktivnosti s glavnim ciljem uključivanja građana u lokalno odlučivanje. ALDA će pružiti podršku i informacije o najboljim praksama za poticanje inicijativa građanskog sudjelovanja na lokalnoj i europskoj razini. Ova široka uključenost omogućit će da projekt ima širok utjecaj i predstavlja širok spektar interesa. Događaji će generirati debatu između građana i kreatora politike, širiti znanje i iskoristit će iskustva partnera, identificirajući najbolje prakse i inovativna rješenja za upravljanje gradom i sudjelovanje građana u donošenju odluka.