CAMELOT (Miasta i Metropolie w Europie Współpracują Razem) progetto scherzoso opracowanym w ramach programu Europa dla Obywateli. Wynika su z potrzeby zajęcia się eurosceptycyzmem oraz zachęcania fare demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa obywateli na poziomie europejskim poprzez rozwijanie zrozumienia przez obywateli procesu kształtowania Polityki Unii oraz promowanie możliwości zaangażowania Społecznego i międzykulturowego oraz wolontariatu.

W tym celu projekt dąży do skrócenia dystansu między obywatelami, a różnymi dostępnymi europejskimi mechanizmami finansowania, by ułatwić im aktywne uczestnictwo, zrozumienie sprawy oraz wzmocnienie poczucia integracji i bliskości z Europą. Zostanie to osiągnięte dzięki sieciowej współpracy dziewięciu europejskich metropolii.