Projekt ten będzie promował spójność sieci miast metropolitalnych poprzez dzielenie się wiedzą na określone tematy w trakcie międzynarodowych spotkań organizowanych przez każdego z partnerów. Będzie to szansa dla obywateli oraz przyszłych pokoleń na rozwinięcie aktywnego obywatelstwa oraz silnego poczucia przynależności i integracji. Dlatego w projekcie CAMELOT chodzi o budowanie tematycznej sieci Europejskich Miast Metropolitalnych, która będzie wymieniać się doświadczeniami w zakresie zarządzania funduszami europejskimi i roli miast metropolitalnych w przyszłości europejskiego rządzenia, pamiętając, że udział obywateli w tym procesie jest na pierwszym miejscu. Sieć ta obejmie miasta metropolitalne z wieloletnim doświadczeniem z instytucjami metropolitalnymi i ich realiami. Metropolie są znaną jednostką wdrażającą dzięki bliskości z obywatelami
i zdolnościami zachęcania ich do udzielania się. Potrzeba poprawy lokalnego zarządzania oraz zaangażowania obywateli jest jasna, ponieważ ich wyzwania polityczne są obecnie wielopoziomowe, wielocelowe i wielostronne, a ich rola we wdrażaniu europejskich polityk
i inicjatyw rośnie z roku na rok.