0
Miesięcy
0
Całkowity budżet w euro

CAMELOT (Miasta i Metropolie w Europie Współpracują Razem) jest projektem opracowanym w ramach programu Europa dla Obywateli. Wynika on z potrzeby zajęcia się eurosceptycyzmem oraz zachęcania do demokratycznego i obywatelskiego uczestnictwa obywateli na poziomie europejskim poprzez rozwijanie zrozumienia przez obywateli procesu kształtowania polityki Unii oraz promowanie możliwości zaangażowania społecznego i międzykulturowego oraz wolontariatu.

W tym celu projekt dąży do skrócenia dystansu między obywatelami, a różnymi dostępnymi europejskimi mechanizmami finansowania, by ułatwić im aktywne uczestnictwo, zrozumienie sprawy oraz wzmocnienie poczucia integracji i bliskości z Europą. Zostanie to osiągnięte dzięki sieciowej współpracy dziewięciu europejskich metropolii.

Niniejsza współpraca pomiędzy różnymi metropoliami (Mediolanem – liderem projektu; Porto, Stuttgartem, Zagrzebiem, Bari, Gdańskiem, Krajową oraz Obszarem Metropolitalnym Barcelony) jest kontynuacją długiej współpracy, która rozpoczęła się wraz z projektem MEANING. Pozostałym partnerem w projekcie jest ALDA – Stowarzyszenie Lokalnych Agencji Demokracji – które ma za zadanie realizację projektu Camelot.

W ramch projektu zostanie zorganizowanych dziewięć międzynarodowych spotkań, których celem będzie aktywne zaangażowanie obywateli i podmiotów terytorialnych,
w szczególności młodych ludzi, w dyskusje związane z projektem, aby uzyskać porozumienie i wymianę doświadczeń w zakresie zarządzania funduszami europejskimi oraz roli miast metropolitalnych w przyszłości sprawowania rządów
w Europie.

W tym zakresie projekt CAMELOT ma na celu przekazanie obywatelom kluczowej wiedzy, by mogli zaangażować się w sposób świadomy i dojrzały, mając świadomość potencjału aktywnego uczestnictwa w życiu metropolitalnym i europejskim, a także pokazanie im w jaki sposób Europa, dzięki swoim różnorodnym mechanizmom finansowania, odgrywa ważną rolę w poprawie jakości życia miast i obszarów metropolitalnych

Projekt potrwa 36 miesięcy (Marzec 2020 – Luty 2023) a jego łączny budżet wynosi €148.680,00