Projekt CAMELOT stworzy i udoskonali instrumenty udziału obywateli w decyzjach publicznych.
Głównymi narzędziami działania będą:

Aktywności lokalne: Głównym celem będą obywatele wraz z decydentami, którzy są kluczowymi podmiotami w osiąganiu całościowego zarządzania i aktywnego obywatelstwa. Każdy z partnerów, z wyjątkiem ALDA, będzie prowadzić partycypacyjne działania lokalne. Obywatele będą zaangażowani w dyskusję na przynajmniej jeden
z omawianych tematów
, wszystkie związane z funduszami europejskimi i sposobami zarządzania nimi, od podania ogólnego opisu, w jaki sposób fundusze są pozyskiwane
i wykorzystywane do realizacji konkretnych programów. Spotkania będą okazją dla każdego miasta do dotarcia do swoich mieszkańców poprzez seminaria i warsztaty. Aktywny dialog między decydentami, a obywatelami włączając ich w proces podejmowania decyzji
i poprawiając demokrację bezpośrednią będzie kluczowym punktem wszystkich działań lokalnych.

Spotkania międzynarodowe: Odbędzie się dziewięć międzynarodowych spotkań, których celem będzie dzielenie się wiedzą, jaką każde z miast metropolitalnych rozwinęło dzięki własnym doświadczeniom. Tematy poruszane dla każdego spotkania to

  • Porto – Obszary Metropolitalne i ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
  • Mediolan – Zarządzanie funduszami europejskimi i możliwości dla obszarów metropolitalnych w nowych WRF 2021 – 2027 – Debata o przyszłości Europ
  •  Stuttgart – Instrumenty europejskie dotyczące rozwoju wymiaru metropolitalnego
  • Zagrzeb – Instrument ZIT dla Aglomeracji Miejskiej
  • Bari – Rola kultury w stosunkach europejskich
  • Gdańsk – Tydzień Solidarności Klimatycznej
  • Barcelona – Kapitalizacja projektów EFSI władz miejskich i metropolitalnych oraz zaangażowanie obywateli
  •  Krajowa – Zaangażowanie demokratyczne i partycypacja obywatelska

Wszystkie tematy związane są z podstawową działalnością obszarów metropolitalnych,
a także mają bezpośredni wpływ na życie obywateli. Konferencja końcowa podsumuje wyniki projektu i zaproponuje jego kontynuację w celu wzmocnienia, zwiększenia i rozszerzenia sieci miast metropolitalnych.