Projekt zbuduje sieć europejskich miast metropolitalnych, której celem będzie wzmocnienie ich współpracy w zakresie samorządności oraz partycypacji obywatelskiej. Każde Miasto będzie mogło wykorzystać te wydarzenia, jako okazję do nauczenia się jak czerpać maksymalne korzyści z funduszy europejskich w zakresie wzrostu i stabilności. Wszystkie te kraje będą uczestniczyć we wzmacnianiu poczucia obywatelstwa
i tożsamości europejskiej
, tematy poruszane w ramach projektu będą omawiane zarówno w wymiarze europejskim, jak i przez pryzmat demokratycznego uczestnictwa
w podejmowaniu decyzji. Partnerstwo obejmuje różne regiony europejskie od wschodu do zachodu, z północy na południe, co pozwoli na bardziej zróżnicowaną i wieloaspektową debatę, która zapewni budowanie prawdziwej sieci europejskiej.

W ramach projektu powstanie również Forum poświęcone debatom na temat instytucjonalnej i politycznej przyszłości Europy, skupiające się na roli obszarów metropolitalnych w europejskim sprawowaniu rządów. Metropolitalne rządy, decydenci, zaangażowane podmioty społeczne i lokalne, wraz z obywatelami, będą debatować
i dyskutować na temat kapitalizacji europejskich możliwości finansowania oraz mechanizmów europejskich polityk i programów. Biorąc pod uwagę bliskość swoich obywateli, metropolie odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu konkretnych możliwości udziału obywatelskiego w sprawach europejskich i przekonywaniu obywateli o realności i znaczeniu konstrukcji europejskiej, podważając w ten sposób eurosceptycyzm.

Wszyscy partnerzy będą aktywnie uczestniczyć w spotkaniach międzynarodowych, dbając
o to, aby pozostawiły one po sobie ślad, poprzez opracowanie narzędzi i wyników projektu: publikacja, strona internetowa i wideo. Partnerzy będą organizować lokalne działania, których głównym celem będzie zaangażowanie obywateli w lokalne podejmowanie decyzji, natomiast ALDA zapewni wsparcie i informacje na temat najlepszych praktyk w celu wspierania inicjatyw obywatelskich na poziomie lokalnym i europejskim. Tak szerokie działanie pozwoli projektowi wywrzeć obszerne oddziaływanie i reprezentować szerokie spektrum interesów. Spotkania wywołają debatę między obywatelami a decydentami, poszerzą wiedzę i wykorzystają doświadczenia partnerów, identyfikując najlepsze praktyki i innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania metropolitalnego i udziału obywatelskiego w podejmowaniu decyzji.