CAMELOT (Cities and Metropolis in Europe Laboring Onward Together) este un proiect dezvoltat în cadrul programului Europa pentru cetățeni. Proiectul decurge din necesitatea de a aborda euroscepticismul și de a încuraja participarea democratică și civică a cetățenilor la nivel european, prin dezvoltarea înțelegerii de către cetățeni a procesului de elaborare a politicilor Uniunii și prin promovarea oportunităților de angajament social, intercultural și de voluntariat.

În acest scop, proiectul urmărește să indeparteze distanța dintre cetățeni și diferitele mecanisme europene de finanțare disponibile pentru a le facilita participarea activă, înțelegerea problemei și pentru a stimula un sentiment de incluziune și proximitate față de Europa. Acest lucru se va realiza printr-un parteneriat între nouă metropole europene, care vor lucra împreună ca o rețea.