Fiecare partener va participa la evenimente internaționale și va găzdui activități locale pe tot parcursul proiectului. Toate aceste evenimente vor implica cetățeni, inclusiv tineri, organizații din societatea civilă, asociații comerciale, factori de decizie și funcționari publici. Ei vor discuta probleme legate de proiect și vor crea o participare civică proactivă la luarea deciziilor. Aceste activități locale vor fi o șansă de a discuta care sunt oportunitățile de a implica în continuare activ cetățenii în orașele lor metropolitane.

Evenimentul internațional #1
Managementul fondurilor europene și oportunităților pentru zonele metropolitane în noul CFM 2021 – 2027 – O dezbatere asupra viitorului Europei

Locație: Milano
Data: 3.4.5 noiembrie 2021
Descriere: Evenimentul se va concentra pe cea mai bună metodă de gestionare a fondurilor europene în zonele metropolitane. Dezbaterea se va concentra asupra modului în care fondurile europene pot fi utilizate și mai ales asupra cât de importante pot fi acestea pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor.

Report 

MANAGEMENT OF EU FUNDS AND OPPORTUNITIES FOR METROPOLITAN AREAS MFF 21-27

Evenimentul internațional #2
Valorificarea proiectelor ESI ale guvernelor urbane și metropolitane și implicarea cetățenilor

Locație: Barcelona
Data: 28 Martie 2022
Descriere: ZMB va organiza un seminar de valorificare a proiectelor ESI în teritoriile urbane și metropolitane pentru a prezenta programele și pentru a promova și crește participarea cetățenilor în cadrul acestor proiecte. Pe lângă părțile interesate locale și partenerii Camelot, vom invita Comisia Europeană, autoritatea de management a PO FEDR pentru Catalonia. Vom urmări să creăm o legătură între această activitate cu grupul de acțiune locală al proiectului RiConnect URBACT (Guvernul metropolitan din Porto este partener).

https://www.alda-europe.eu/library/cohesion-policy-citizens-participation/

 Report

MANAGEMENT OF EU FUNDS AND OPPORTUNITIES FOR METROPOLITAN AREAS MFF 21-27

Evenimentul Internațional #3
Instrumentul ITI pentru Aglomerația Urbană

Locație: Zagreb
Data: 19/20 Mai 2022
Descriere: Orașul Zagreb va organiza și găzdui evenimentul internațional legat de instrumentele teritoriale ale UE care vizează stimularea dezvoltării zonelor metropolitane, deoarece orașul Zagreb joacă rolul de Organism Intermediar pentru instrumentul ITI pentru Aglomerația Urbană Zagreb. Scopul evenimentului este de a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța mecanismului ITI pentru dezvoltarea zonelor metropolitane și de a iniția dezbateri cu privire la proiectul de importanță cheie

 Agenda

Evenimentul Internațional #4
Zonele Metropolitane și ITI – Investiții Teritoriale Integrate

Locație: Zagreb
Data:
7/8 Iulie 2022
Descriere:
ZMP va organiza și găzdui conferința internațională „Zone metropolitane și ITI – Investiții Teritoriale Integrate”. Factorii de decizie, guvernele metropolitane, instituțiile publice, părțile interesate, actorii locali și cetățenii vor dezbate și prezenta câteva bune practici. La eveniment vor fi prezenți de către participanții internaționali, precum și cei locali. Discuția va aborda în special Zonele Metropolitane și ITI (Investiții Teritoriale Integrate) și sperăm ca, la finalul evenimentului, participanții să-și dobândească sau să-și sporească cunoștințele despre subiect.

Agenda Pordo
July

Evenimentul Internațional #5
Zilele Solidarității Climatice

Locație: Gdansk, Gdynia, Sopot, Tczew
Data:
4/5 Iulie 2022
Descriere:
Zilele Solidarității Climatice vor conține diverse evenimente de protecție a climei.

  1. Întâlniri, ateliere, seminarii și conferințe.
  2. Discuția se va concentra asupra dezvoltării durabile, neutre din punct de vedere climatic – provocări actuale, bune practici și acțiuni planificate.

Agenda

Event Gdansk

Evenimentul internațional #6
Rolul culturii în relațiile europene

Locație: Bari
Data: Septembrie 2022
Descriere: În contextul global actual, modelul cultural european, care constă din diversele culturi care îl modelează, este adesea considerat un reper la care să ne referim. Orașul Mitropolitan Bari intenționează să lanseze un forum și să ofere o platformă de discuții axată pe următoarele probleme: patrimoniul cultural și relațiile culturale europene. Vor fi implicate principalele instituții și experți din sectorul public și privat, precum și universități, practicieni și organizații ale societății civile.

Bari

Evenimentul internațional #7
Angajamentul democratic și participarea civică

Locație: Craiova
Data: Octombrie 2022
Descriere: Municipiul Craiova va găzdui evenimentul internațional „Angajament democratic și participare civică” prin grupuri locale de activitate în care factorii de decizie, instituțiile publice etc. și cetățenii vor împărtăși experiențe și bune practici pentru deciziile guvernamentale locale.

CRAIOVA

Evenimentul Internațional #8
Instrumente europene privind dezvoltarea dimensiunii metropolitane

Locație: Stuttgart
Data: Decembrie 2022
Descriere: Datorită urbanizării, orașele continuă să se răspândească și să interacționeze cu zonele înconjurătoare. Viitorul Europei se bazează în mare măsură pe dezvoltarea durabilă a acestor zone urbane funcționale. Prin urmare, am dori să ne concentrăm asupra instrumentelor europene care sprijină dimensiunea regiunilor metropolitane europene. Un accent deosebit va fi acordat revizuirii agendei teritoriale a UE și dezvoltării unei noi Carte de la Leipzig în timpul președinției germane a Consiliului UE.

Stuttgart