Solicitant lider

Città Metropolitana Di Milano

Zona Metropolitana Milano

Orașul metropolitan Milano (MCM) este o autoritate publică locală înființată prin Legea italiană 56/2014, care a înlocuit instituția anterioară „Provincia Milano” de la 1 ianuarie 2015. Orașul metropolitan Milano guvernează cea mai vastă zonă urbană metropolitană in Italia. Include orașul Milano și alte 133 de municipalități, reprezentând o zonă funcțională de peste 3 milioane de oameni. MCM implementează și coordonează activități de planificare strategică, mobilitate durabilă și transport public urban, inclusiv aspecte ecologice, dezvoltare teritorială, agenda digitală și politici și programare europene. MCM implementează proiecte pilot experimentale și inovatoare prin Unitatea sa pentru Politici și Programe Europene pentru a promova participarea teritoriului său și a cetățenilor la programe și proiecte europene. MCM sprijină participarea activă a cetățenilor la viața democratică și la procesele de luare a deciziilor prin adunarea cetățenilor și factorilor de decizie in vederea conceperii de politici incluzive și participative de dezvoltare locală.

Parteneri asociați

Area Metropolitana do Porto

Zona Metropolitana Porto

Zona Metropolitana Porto este un organism inter-municipal care cuprinde 17 municipalități și joacă un rol fundamental în încurajarea cooperării între acestea, dar și între instituții care sunt catalizatori ai rețelelor instituționale extinse. ZMP are atribuții definite prin lege, și anume: participarea activă la definirea politicilor de planificare, managementul strategiei de dezvoltare economică și planificarea socială și de mediu. Pe baza acestor competențe, ZMP și-a asumat rolul de organism intermediar al Programului Operațional Nord: Programul de Dezvoltare Teritorială 2007-2013; Strategia de dezvoltare teritorială ZMP 2020; ZMP a creat câteva rețele în care părțile interesate sunt invitate să participe și să facă schimb de opinii și nevoi între ei: Consiliul Strategic pentru Dezvoltare; Consiliul Metropolitan de Planificare Strategică ZMP 2020; Rețele tematice – formate din consilieri responsabili de diferite portofolii în mai multe domenii.

Verband Region Stuttgart

Asociatia Regiunea Stuttgart

Asociatia Regiunea Stuttgart este entitatea politică pentru Regiunea Stuttgart care cuprinde orașul Stuttgart și cele cinci districte limitrofe. Are o populație de 2,8 milioane de locuitori și este formată din 179 de municipii. Asociatia Regiunea Stuttgart a luat ființă în 1994 în urma legislației adoptate de statul federal Baden-Württemberg. Este prima regiune din Germania care are propria sa adunare parlamentară aleasă în mod direct, ceea ce asigură o rapidă și eficientă luare a deciziilor privind problemele regionale.
Sarcinile obligatorii atribuite prin lege Asociatiei Regiunii Stuttgart includ aspecte cheie precum planificarea regională, transportul public local, planificarea transportului regional, planificarea peisajului, dezvoltarea afacerilor și a turismului și anumite aspecte ale managementului deșeurilor. În ceea ce privește activitățile de voluntariat, Regiunea se poate implica în sport și cultură, printre altele. Asociatia Regiunii Stuttgart joacă un rol activ în rețelele nemtesti și europene, în competiții și proiecte.

Area metropolitana de Barcelona

Zona metropolitană Barcelona

Zona Metropolitană Barcelona (ZMB) este administrația publică a teritoriului metropolitan al Barcelonei, cu o suprafață de 636 km2 și 36 de municipii cu o populație de peste 3,2 milioane de locuitori. Este cea mai mare aglomerație metropolitană din vestul Mediteranei și generează jumătate din PIB-ul regiunii Cataloniei. ZMB are competențe în domeniile coeziunii sociale și economice, amenajării teritoriale și urbane, mobilității, transporturilor, gestionării deșeurilor, aprovizionării cu apă, protecției mediului, locuințelor sociale și infrastructurii din teritoriul metropolitan. ZMB oferă servicii publice cetățenilor și entităților și organizațiilor private. Printre aceste servicii se numără gestionarea spațiilor publice precum plajele și parcurile, construcția de locuințe sociale, o rețea de centre reziduale, autobuze, metrou și taxi.

Area metropolitana de Barcelona

Asociatia Agentiilor de Dezvoltare Locala (ALDA) – Strasbourg

ALDA este o organizatie a societatii civile dedicată promovării bunei guvernări și participării cetățenilor, în special la nivel local. Acesta încurajează cooperarea între cetățeni, autoritățile locale și organizatia societatii civile. A fost înființată în 1999 pentru a coordona și susține o rețea de AGENȚII DE DEMOCRAȚIE LOCALĂ (LDA) înființată în anii 90 (proiectul CoE). ALDA este organizația-umbrelă a ADL-urilor care sunt ONG-uri auto-sustenabile și înregistrate la nivel local, acționând ca promotori ai bunei guvernări. ALDA este o organizație bazată pe membri, cu peste 350 de membri (inclusiv autorități locale, asociații de autorități locale, OSC) din peste 40 de țări din Europa și din vecinătatea acesteia. ALDA se concentrează pe diverse teme: integrare europeană, descentralizare, inițiative civice, drepturile omului și dezvoltare durabilă, în concordanță cu prioritățile zonelor de intervenție. În plus, ALDA implementează proiecte la nivel local și sprijină părțile interesate locale, oferind sprijin http://www.alda-europe.eu/newSite/.

Area metropolitana de Barcelona

Zagreb

Potrivit Constituției, orașul Zagreb, in calitate de capitală a Croației, are un statut special. Ca atare, Zagreb desfășoară activitati publice autonome atât ale orașului, cât și ale județului. Este, de asemenea, reședința județului Zagreb care înconjoară Zagrebul. Organele de administrare ale orașului sunt Adunarea orașului Zagreb ca organism reprezentativ și primarul Zagrebului, care este șeful executiv al orașului. Au fost înființate birouri, instituții și servicii ale administrației orașului pentru desfășurarea activităților din sfera autoadministrativă și activități încredințate de administrația de stat.
Zagreb este de departe cel mai mare oraș din Croația ca suprafață și populație. Recensământul oficial din 2011 a numărat 792.325 de rezidenți, deși din cauza unui aflux substanțial de imigranți, numărul persoanelor care locuiesc în oraș este mult mai mare. Populația aglomerației urbane Zagreb este de aproximativ 1,1 milioane, aproximativ un sfert din populația totală a Croației.

Area metropolitana de Barcelona

Zona metropolitană Gdansk-Gdynia-Sopot

Zona Metropolitană Gdańsk-Gdynia-Sopot este o asociație care reunește 59 de municipalități situate în regiunea Pomorskie cu 1,6 milioane de locuitori. Activitatea asociației este organizată în jurul implementării de strategii specifice ( Strategia Integrata pentru Investiții Teritoriale si Strategia 2030) și proiecte în domeniile dezvoltării sociale (integrare și incluziune), cultură, dezvoltare economică, energie verde, mediu, transport și mobilitate, revitalizare urbană, achiziții comune de bunuri și servicii, amenajarea teritoriului. Un element cheie al cooperării noastre este schimbul de experiență și bune practici în proiectele desfășurate de autoritățile locale, agendele și unitățile acestora. Din februarie 2014, Zona Metropolitană Gdansk-Gdynia Sopot funcționează și ca Organism Intermediar pentru Investiții Teritoriale Integrate (ITI).

Area metropolitana de Barcelona

Zona Metropolitana Bari

Orașul Metropolitan Bari (OMB) este o entitate teritorială de mare suprafață înființată prin Legea italiană nr.56/2014, care include orașul Bari și alte 40 de municipii. Are autonomie de reglementare, administrativă și financiară conform principiilor consacrate în Constituție, Lege și Statutul acesteia. Reprezintă comunitatea locală și interesele acesteia, promovând dezvoltarea socială, culturală și economică a teritoriului, conform principiilor durabilității, protecției mediului și echității sociale, urmărind, printre altele, obiectivul de a-și plasa comunitatea la cele mai înalte cote a civilizaţiei urbane europene. Printre atributiile fundamentale pe care Legea nr.56/2014 le atribuie orașelor metropolitane se numără „grija fata de relațiile instituționale care țin de propriul nivel, inclusiv cele cu orașele și zonele metropolitane europene”. Orașul Mitropolitan Bari, prin articolul 6 din Statutul său, consideră că este o sarcină esențială să contribuie la procesul de integrare europeană pentru a stimula și promova relațiile de colaborare și cooperare cu celelalte orașe metropolitane ale Uniunii Europene, precum și de a consolida, de asemenea , legăturile culturale și economice cu cetățenii lor. OMB își propune astfel să dezvolte un sentiment de cetățenie activă, pornind de la nivelul orașelor metropolitane până la nivel european, să încurajeze participarea civică la procesul de luare a deciziilor, sporind conștientizarea implicațiilor politicilor UE pentru viața de zi cu zi. OMB derulează proiecte de promovare a participării teritoriului său și a cetățenilor la programele U.E., împărtășind experiențe și practici de democrație participativă cu partenerii, interacționând cu cetățenii europeni, în vederea îmbunătățirii sistemelor de guvernare ale orașelor metropolitane.

Area metropolitana de Barcelona

Consiliul local al Municipiului Craiova

Craiova este situată în sud-vestul României. Este orașul rezidențial al județului Dolj și cel mai important centru economic, social și cultural al Regiunii de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia. Craiova este inclusă în Coridorul IV Paneuropean. Municipiul Craiova, cu alte 24 de unități administrative în zonele sale de influență, a generat o structură de dezvoltare intercomunitară numită Zona Metropolitană a orașului Craiova.
Zona Metropolitană Craiova reunește 54% din întreaga populație a județului Dolj.

Obiectivele Zonei Metropolitane Craiova sunt:

  • configurarea unui pol de dezvoltare metropolitană de importanță națională și transfrontalieră;
  • atrage un număr din ce în ce mai mare de investiții private în vederea dezvoltării durabile a zonei metropolitane și a unităților teritorial-administrative ale acesteia.
  • parteneriatul in cadrul diverselor surse de finanțare naționale și internaționale, în care administrațiile publice locale, respectiv asociațiile dintre acestea sunt eligibile ca solicitanți.