0
Luni
0
Bugetul total euro

CAMELOT (Cities and Metropolis in Europe Laboring Onward Together) este un proiect dezvoltat în cadrul programului Europa pentru cetățeni. Proiectul decurge din necesitatea de a aborda euroscepticismul și de a încuraja participarea democratică și civică a cetățenilor la nivel european, prin dezvoltarea înțelegerii de către cetățeni a procesului de elaborare a politicilor Uniunii și prin promovarea oportunităților de angajament social, intercultural și de voluntariat.

În acest scop, proiectul urmărește să indeparteze distanța dintre cetățeni și diferitele mecanisme europene de finanțare disponibile pentru a le facilita participarea activă, înțelegerea problemei și pentru a stimula un sentiment de incluziune și proximitate față de Europa. Acest lucru se va realiza printr-un parteneriat între nouă metropole europene, care vor lucra împreună ca o rețea.

Acest parteneriat între diferite zone metropolitane (Milano – lider de proiect-, Porto, Stuttgart, Zagreb, Bari, Gdansk, Craiova și AMB Zona Metropolitană Barcelona) este continuitatea unei lungi colaborări care a început cu proiectul MEANING. Alt partener din cadrul proiectului este ALDA – Asociația Agențiilor Locale pentru Democrație – care are sarcina de a implementa Proiectul Camelot.

Nouă evenimente internaționale vor fi organizate cu scopul de a implica în mod activ cetățenii și actorii teritoriali, în special tinerii, în discuții pe teme legate de proiect, pentru a stimula înțelegerea și schimbul de experiențe privind gestionarea fondurilor europene și rolul orașelor metropolitane în viitorul guvernării europene.

În acest sens, CAMELOT își propune să ofere cetățenilor cunoștințele cheie pentru a se implica într-o manieră conștientă și matură, conștienți de potențialul participării active la viața metropolitană și europeană. De asemenea, își propune să le arate cum Europa, prin diversele sale mecanisme de finanțare, are un rol major în îmbunătățirea calității vieții pentru orașele și zonele metropolitane.

Proiectul va dura 36 de luni (martie 2020 – februarie 2023) și are un buget total de 148.680,00 €.