CAMELOT va crea și îmbunătăți instrumente pentru participarea cetățenilor la deciziile publice.

Principalele instrumente de acțiune vor fi:

Activități locale: ținta principală va fi cetățenii, împreună cu factorii de decizie politică, care sunt actori esențiali în realizarea unei guvernări incluzive și a cetățeniei active. Fiecare partener, cu excepția ALDA, va desfășura activități locale participative. Cetăţenii vor fi implicaţi în dezbaterea a cel puţin unuia dintre subiectele abordate, toate legate de fondurile europene şi modul de gestionare a acestora, de la oferirea unei descrieri generale a modului în care fondurile sunt obţinute şi utilizate până la abordarea unor programe specifice. Evenimentele vor deveni o oportunitate pentru fiecare oraș de a ajunge la cetățenii săi prin seminarii și ateliere. Un dialog activ între factorii de decizie și cetățeni va fi punctul cheie al tuturor activităților locale, implicându-i în procesul de luare a deciziilor și îmbunătățirea democrației directe.

Evenimente internaționale: Vor fi organizate nouă evenimente internaționale cu scopul de a împărtăși cunoștințele pe care fiecare oraș metropolitan le-a dezvoltat prin propriile experiențe. Subiectele abordate pentru fiecare eveniment sunt:

  • Porto – Zone Metropolitane și ITI – Investiții Teritoriale Integrate;
  • Milano – Managementul fondurilor europene și oportunităților pentru zonele metropolitane în noul CFM 2021 – 2027 – O dezbatere asupra viitorului Europei;
  • Stuttgart – instrumente europene privind dezvoltarea dimensiunii metropolitane;
  • Zagreb – instrument ITI pentru Aglomerația Urbană;
  • Bari – Rolul culturii în relaţiile europene;
  • Gdansk – Metropole inteligente;
  • Barcelona – Valorificarea proiectelor ESI ale guvernelor urbane și metropolitane și implicarea cetățenilor;
  • Craiova – Angajament democratic și participare civică.

Toate aceste subiecte sunt legate de activitățile de bază ale zonelor metropolitane și au, de asemenea, un impact direct asupra vieții cetățenilor. Conferința finală va concluziona rezultatele proiectului și va propune o continuare in vederea consolidarii, creșterii și extinderii rețelei de orașe metropolitane.